Dugalak je privatna kompanija osnovana 1999. Godine u Rusiji, sa 100% inostranim kapitalom i bavi se proizvodnjom nezasicenih poliesterskih smola I zelkouta. Proizvodnja se odvija u dva pogona (u g. Jaroslavlj, Rusija i u pogonima kompanije Axsyntha, Sabac, Srbija). Dugalak je prva inostrana kompanija u Rusiji koja se bavi proizvodnjom navedenih materijala a takodje i jedini proizvodjac poliesterskih smola u Srbiji.

  Proizvodni proces i razvoj novih proizvoda je pod kontrolom inostranih inzenjera i konsultanata. Ukupno je u kompaniji zaposleno vise od 20 inzenjera – tehnologa.

  Firma je vise od 5 godina lider po realizaciji nezasicenih poliesterskih smola I gelcouta u zemljama bivseg SSSR sa godisnjom proizvodnjom preko 10.000 tona. Proizvodnja u Srbiji samo je jos jedan korak u priblizavanju nasih proizvoda potrosacima u centralnoj i jugoistocnoi Evropi.

  O kompaniji

  proizvodi

  • EPOKSI VINILESTARSKE SMOLE

   Naziv smole

   Detaljne tehničke informacije

   Osnovno

   Metod primene

   Oblast primene

   DEVINIL - 910  # nepredubrzana, srednjeviskozna, epoksi vinilestarska smola na bazi Bisfenola A
   • namotavanje
   • livenje
   • pultruzija
   • proizvodi od stakloplastike
   DEVINIL - 920  # nepredubrzana, srednjeviskozna, epoksi vinilestarska smola na bazi Bisfenola A
   • namotavanje
   • livenje
   • pultruzija
   • proizvodi od stakloplastike visoke hemijske otpornosti (hemijski sudovi)
   • proizvodnja kalupa
   DEVINIL - 950 TG  # nepredubrzana, niskoviskozna, samogasiva, bromovana epoksidna vinil estarska smola
   • namotavanje
   • livenje
   • pultruzija
   • proizvodi od stakloplastike koju karakteriše najviša otpornost prema gorenju i visoka otpornost na dejstvo hemikalija (kiselina i oksidacionih sredstava)
   • proizvodnja građevinskih materijala, komponenti automobilske industrije, brodogradnji
   • proizvodnja vagona i drugih transportnih sredstava (trolejbusa i tramvaja)

    

  • SMOLE OPŠTE NAMENE

   Naziv smole

   Detaljne tehničke informacije

   Osnovno

   Metod primene

   Oblast primene

   DEPOL P-120 PT  # predubrzana, tiksotropna, srednjereaktivna nezasićena poliestarska smola na bazi ortoftalne kiseline
   • ručno laminiranje
   • špricanje 
   • proizvodi od stakloplastike
   DEPOL P-150 PT  # predubrzana, tiksotropna, srednjereaktivna nezasićena poliestarska smola na bazi ortoftalne kiseline sa smanjenom emisijom stirola i smanjenim egzotermnim pikom
   • ručno laminiranje

   • špricanje
   • namotavanje
   • proizvodi od stakloplastike
   DEPOL P-160 PT  # predubrzana, tiksotropna, sa povećanom reaktivnošću  nezasićena poliestarska smola na bazi modifikovane ortoftalne kiseline
   • ručno laminiranje
   • špricanje 
   • proizvodi od stakloplastike
   DEPOL P-170 PT  # predubrzana, tiksotropna, sa povećanom reaktivnošću  nezasićena poliestarska smola na bazi modifikovane ortoftalne kiseline
   • ručno laminiranje
   • špricanje
   • proizvodi od stakloplastike
   DEPOL PA-600 SK  # predubrzana, tiksotropna, srednjereaktivna nezasićena poliestarska smola na bazi ortoftalne kiseline i polietilentereftalata, sa niskim egzotermnim pikom i smanjenom emisijom stirola
   • ručno laminiranje
   • špricanje
   • proizvodi od stakloplastike
  • SMOLE ZA VEŠTAČKI KAMEN

   Naziv smole

   Detaljne tehničke informacije

   Osnovno

   Metod primene

   Oblast primene

   DEPOL DL-800  # predubrzana, netiksotropna, srednjereaktivna nezasićena poliestarska smola na bazi ortoftalne kiseline
   • livenje

    

   • proizvodnja veštačkog kamena                                
   • proizvodnja livenog mermera, polimer-betona, sanitarne opreme
   DEPOL H-230  # nepredubrzana, netiksotropna, srednjereaktivna nezasićena poliestarska smola na bazi ortoftalne kiseline
   • livenje

    

   • proizvodnja veštačkog kamena                                
   • proizvodnja livenog mermera
   • proizvodnja polimer-betona, sanitarne opreme
   DEPOL H-230A  # predubrzana, netiksotropna, niskoreaktivna nezasićena poliestarska smola srednjeg viskoziteta na bazi ortoftalne i tereftalne kiseline
   • livenje

    

   • proizvodnja veštačkog kamena                               
   • proizvodnja livenog mermera                                 
   • proizvodnja polimer-betona, sanitarne opreme
   DEPOL M-250  # nepredubrzana, netiksotropna, srednjereaktivna nezasićena poliestarska smola na bazi ortoftalne kiseline
   • livenje

    

   • proizvodnja veštačkog kamena                               
   • proizvodnja livenog mermera                                 
   • proizvodnja polimer-betona, sanitarne opreme
   DEPOL IN-200 M  # predubrzana, netiksotropna, srednjereaktivna nezasićena poliestarska smola srednjeg viskoziteta na bazi izoftalne kiseline i neopentil glikola (ISO/NPG), modifikovana akrilatnim monomerom
   • Solid Surfacetehnologija

    

   • proizvodnja sanitarne opreme                                     
   • proizvodnja kuhinjskih elemenata
   DEPOL PA-600A  # predubrzana, netiksotropna, srednjereaktivna nezasićena poliestarska smola na bazi ortoftalne kiseline i polietilentereftalata
   • livenje
   • proizvodnja veštačkog kamena                                       proizvodnja polimer-betona                          
   • automatizovane tehnologije proizvodnje mermera i granita
   DEPOL P-460  # nepredubrzana, netiksotropna, srednjereaktivna nezasićena poliestarska smola na bazi ortoftalne kiseline
   • livenje
   • proizvodnja polimer-betona                                   
   • proizvodnja kompozitnih elemenata, livenje podova

    

  • SMOLE ZA PERIODIČNO I KONTINUALNO NAMOTAVANJE

   Naziv smole

   Detaljne tehničke informacije

   Osnovno

   Metod primene

   Oblast primene

   DEPOL PA-600  # nepredubrzana, netiksotropna, srednjereaktivna nezasićena poliestarska smola na bazi ortoftalne kiseline i polietilentereftalata
   • namotavanje
   • proizvodnja kompozitnih cevi i cisterni metodama periodičnog i kontinualnog namotavanja. Uvođenje kvarca u kompozitni sistem je moguće. Smola se može koristiti za izradu proizvoda koji dolaze u dodir sa pijaćom vodom. 
   DEPOL PA-600 K  # predubrzana, tiksotropna, srednjereaktivna nezasićena poliestarska smola sa niskim egzotermnim pikom na bazi ortoftalne kiseline i polietilentereftalata sa peroksid indikatorom
   • namotavanje

   • proizvodnja kompozitnih cevi i cisterni metodama periodičnog i kontinualnog namotavanja
   DEPOL PT-700 GTF  # nepredubrzana, netiksotropna, srednjereaktivna nezasićena poliestarska smola na bazi tereftalne kiseline
   • namotavanje
   • proizvodnja kompozita otpornih na dejstvo hemikalija
   DEPOL H-400  # kiselootporna, nepredubrzana, netiksotropna, srednjereaktivna, srednjeviskozna nezasićena poliestarska smola na bazi izoftalne kiseline
   • namotavanja            
   • ručno laminiranje 
   • livenje                     
   • špricanje
   • u hemijskoj industriji za proizvodnju cisterni i cevovoda
   • proizvodnja cisterni za lagerovanje goriva
   • proizvodnja cisterni i cevovoda za čuvanje i transport hemijski agresivnih tečnosti (kanalizacione cevi, cevi za transport otpadnih voda, a takođe i transport pijaće vode)
   • u brodogradnji za izradu čamaca i jahti
  • SMOLE ZA ARMIRANJE AKRILNIH / ABS / PMMA LISTOVA

   Naziv smole

   Detaljne tehničke informacije

   Osnovno

   Metod primene

   Oblast primene

   DEPOL AS-207  # predubrzana, tiksotropna, srednjeviskozna sa niskim egzotrmnim pikom, nezasićena poliestarska smola na osnovu ortoftalne i tereftalne kiseline,  pigmentirana belim pigmentom i sa dodatkom peroksid indikatora
   • ručno laminiranje 
   • špricanje
   • armiranje ABS/PMMA lista pri proizvodnji sanitarnih elemanta (pretežno kada) u sistemu smola /roving
   DEPOL AS-207TNV  # predubrzana, tiksotropna, niskog viskoziteta i nizkog egzotrmnog pika, nezasićena poliestarska smola na osnovu ortoftalne i tereftalne kiseline, pigmentirana belim pigmentom i dodatkom peroksid indikatora
   • ručno laminiranje

   • špricanje
   • armiranje ABS/PMMA lista pri proizvodnji sanitarnih elemanta (pretežno kada) u sistemu smola/roving, stakleni mat/punilo
   DEPOL AS-205  # predubrzana, tiksotropna, srednjeviskozna, sa niskim egzotrmnim pikom nezasićena poliestarska smola na bazi ortoftalne i tereftalne kiseline, pigmentirana belim pigmentom i dodatkom peroksid indikatora
   • ručno laminiranje 
   • špricanje
   • armiranje ABS/PMMA listova pri proizvodnji sanitarnih elemenata (pretežno kada) u sistemu smola/roving, stakleni mat
   DEPOL AS-205TNV  # predubrzana, tiksotropna, niskoviskozna sa niskim egzotrmnim pikom, nezasićena poliestarska smola na bazi ortoftalne i tereftalne kiseline, pigmentirana belim pigmentom i dodatkom peroksid indikatora
   • ručno laminiranje 
   • špricanje
   • armiranje ABS/PMMA lista pri proizvodnji sanitarnih elemanta (pretežno kada) u sistemu smola/roving, stakleni mat/punilo
  • SMOLE SPECIJALNE NAMENE: RTM TEHNOLOGIJE, PULTRUZIJA

   Naziv smole

   Detaljne tehničke informacije

   Osnova

   Metod primene

   Oblast primene

   DEPOL SR-700 R  # nepredubrzana, netiksotropna, srednjereaktivna, niskoviskozna nezasićena poliestarska smola na osnovu ortoftalne i tereftalne kiseline
   • RTM i Light RTM tehologija
   • izrada delova u automobilskoj industriji i brodogradnji, izrada malih čamaca, dekorativnih panela
   DEPOL SR-700 RP  # predubrzana, netiksotropna, srednjereaktivna, niskoviskozna nezasićena poliestarska smola na osnovu ortoftalne i tereftalne kiseline
   • RTM i Light RTM tehologija

   • izrada delova u automobilskoj industriji i brodogradnji, izrada malih čamaca, dekorativnih panela
   DEPOL SR-700 RM  # nepredubrzana, netiksotropna, srednjereaktivna, niskoviskozna nezasićena poliestarska smola na osnovu ortoftalne i tereftalne kiseline
   • RTM i Light RTM tehologija sa upotrebom staklenog mata visoke gustine

   • izrada delova u automobilskoj industriji i brodogradnji, izrada malih čamaca, dekorativnih panela
   DEPOL SR-700 RMP  # predubrzana, netiksotropna, srednjereaktivna, niskoviskozna nezasićena poliestarska smola na osnovu ortoftalne i tereftalne kiseline
   • RTM i Light RTM tehologija sa upotrebom staklenog mata visoke gustine

   • izrada delova u automobilskoj industriji i brodogradnji, izrada malih čamaca, dekorativnih panela
   DEPOL H-300  # nepredubrzana, netiksotropna, srednjeviskozna nezasićena poliestarska smola na bazi izoftalne kiseline
   • pultruzija

   • proizvodnja profila punog preseka
   DEPOL H-310  # neperdubrzana, netiksotropna, visokoreaktivna, visokoviskozna nezasićena poliestarska smola na bazi izoftalne kiseline
   • pultruzija

   • proizvodnja profila punog preseka
  • ŽELKOTI

   Naziv smole Detaljne tehničke informacije Osnovno Metod primene Oblast primene
   DEPOL IN-300 (S/H)  # visokokvalitetni dekorativni gelcoat na bazi ortoftalne i izoftalne  poliestarske smole i kvalitetnih pigmenata
   • špricanje (S)
   • ručno nanošenje (H)
   • prvog dekorativnog sloja laminata
   • sanitarnih uređaja
   • fasadnih elemenata
   • delova automobila
   • delova brodova, jahti i čamaca
   DEPOL IN-500 (S/H)  # visokokvalitetni dekorativni gelcoat na bazi ISO/NPG poliestarske smole, modifikovan akrilnim monomerom
   • špricanje (S)
   • ručno nanošenje (H)
    
   • prvog dekorativnog sloja laminata
   • sanitarnih uređaja
   • fasadnih elemenata
   • delova automobila
   • delova brodova, jahti i čamaca
    
   DEPOL IN-700 (S/H)  # premuim gelcoat, visokokvalitetno dekorativni gelcoat na bazi ISO/NPG poliestarske smole sa dodatkom UV aditiva, modifikovana akrilnim monomerom
   • špricanje (S)
   • ručno nanošenje (H)
   • prvog dekorativnog sloja laminata
   • sanitarnih uređaja
   • fasadnih elemenata
   • delova automobila
   • delova brodova, jahti i čamaca
   • bazena